Blog

2016, jaký byl?

Zase je rok skoro za námi a my jsme dali dohromady malý sumář, co se povedlo, co se nepovedlo a jaký pro nás 2016 byl.